modstranden (1)
lukket gruppe

Kerteminde Sommerby – et attraktivt sommerhusområde ved Kerteminde Bugt

Forslag om genåbning af Gedskovvej ved Hyrdevej.

Andelsforeningen har modtaget brev fra Kerteminde Kommune vedr. høring om en planlagte genåbning af Gedskovvej ved Hyrdevej.

Som det fremgår af brevet har et flertal i Miljø-Natur- og Teknikudvalget ønsket at genåbne Gedskovvej, men inden der træffes en endelig beslutning, skal der gennemføres en høring med en svarfrist den 3. juli 2021.

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser med opfordring til, at vi på foreningens vegne kommer med indsigelse mod at få Gedskovvej genåbnet, da en genåbning bl.a. vil medføreøget trafik på Hyrdevej.

Andre medlemmer har imidlertid tilkendegivet, at de hilser en genåbning velkommen, da det giver mulighed for at sprede trafikken.

Vi mener ikke, at vi som bestyrelse kan vælge det ene synspunkt frem for det andet, og kommer derfor ikke med et høringssvar på foreningens vegne. Vi vil derfor lade det være op til hver enkelt medlem, at fremsende et høringssvar til kommunen inden fristen den 3. juli 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.


Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 20 28 70 67 – mail: kai@galnet.dk