modstranden (1)
lukket gruppe

Kerteminde Sommerby – et attraktivt sommerhusområde ved Kerteminde Bugt

Information til Andelshavere i Kerteminde Sommerby
 
Så er der fastsat dato for Generalforsamling for Sommerbyen. Det bliver søndag den 22. maj 2022  kl.10.00 i den store sal på Kerteminde skole.

I skal vide, at der arbejdes på højtryk med at få løst de problemer der opstår som følge af den megen nedbør.
Vi har valgt, at problemerne søges løst ved hjælp at pumper, der forbindes og graves ned i vejsiden. Vejene vil så herefter blive rettet op således at vi få det rigtige fald til begge sider. Arbejdet vil blive udført så hurtigt som muligt – dog skal man væbne sig med tålmodighed, da det er ret omfattende. I mellemtiden vil der blive lukket huller med Norsk stabilgrus, som også skal være fundamentet i den nye vejkonstruktion.
Der arbejdes desuden videre med yderligere tiltag i forbindelse med Kommunens Klimatilpasningsplan og høringssvar er indsendt. Vil du vide mere, kan du på Kerteminde.dk søge på “Klimatilpasningsplan”.
Venlig hilsen Klimaudvalget og bestyrelsen

Ny information!  – 21.12. 2021.

Der er måske allerede nogen, der har bemærket, at der i den lille skov er fældet lidt af træerne mod syd – modsat campingpladsen.
Bestyrelsen har i samarbejde med kommunen og Campingpladsen ved Kurt Enevoldsen ( han har forpagtet skoven) aftalt dette.
Flere af vores medlemmer fik frataget en del af deres udsigt, da byggeriet ved campingpladsen blev iværksat.
Det fældede område er 95 % selvsåede ahorntræer og enkelte syge asketræer. Området og mængden af det fældede er efter råd og vejledning af kommunens ansvarlige folk fra Park & Vej.

Vi er endnu ikke færdig med “oprydning” af det fældede, men det vil ske først i det nye år.
Alle de har lyst til, at hente træ til brænde eller lignende kan uden at spørge gå ned og hente noget .Der må godt saves i passende stykker på stedet -på eget ansvar.

Venlig hilsen
René Bendtsen, Jens Albers, Bjarne Laugesen og Niels Nielsen

Nyhedsbrev Kerteminde Sommerby december 2021

371 andelshavere og de tre uden andelsbevis ønskes en glædelig jul og et godt spændende nytår.

Flere og flere er efterhånden fast bosiddende i vores smukt beliggende bebyggelse. Mange benytter husene som weekend- og feriehuse. Stadig få udlejningshuse.

Der er og har været stor byggeaktivitet med flere tunge lastbiler. Til de nye bygherrer, gendan gerne vejen uden for egen grund så godt som muligt.

(Rene): På Røllikevej er der oprenset afløb fra dræn, evt med nedgravning af nye faskiner. På Kløvervej nedgraves to nye faskiner. Også et mål om oprensning af alle faskiner.

(Rene): Klimagruppen har skabt kontakt med kommunen, forsyningen og studerende fra SDU.

Den nye bestyrelse har nu været i gang siden august. -Hvad har de så lavet.

(Dennis): Vejenes tilstand. Der var mange huller i vejene i oktober. En vejhøvl kørte igennem sommerbyens veje, det bevirkede at de blev jævnet. Efter det våde vejr er der kommet en del huller igen. Bestyrelsen vil når vejene er tørre renovere dem med norsk stabilgrus.

Der er og har været stor byggeaktivitet med flere tunge lastbiler. Til de nye bygherrer, gendan gerne vejen uden for egen grund så godt som muligt.

Klik her og læs mere

Forslag om genåbning af Gedskovvej ved Hyrdevej.

Andelsforeningen har modtaget brev fra Kerteminde Kommune vedr. høring om en planlagte genåbning af Gedskovvej ved Hyrdevej.

Som det fremgår af brevet har et flertal i Miljø-Natur- og Teknikudvalget ønsket at genåbne Gedskovvej, men inden der træffes en endelig beslutning, skal der gennemføres en høring med en svarfrist den 3. juli 2021.

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser med opfordring til, at vi på foreningens vegne kommer med indsigelse mod at få Gedskovvej genåbnet, da en genåbning bl.a. vil medføreøget trafik på Hyrdevej.

Andre medlemmer har imidlertid tilkendegivet, at de hilser en genåbning velkommen, da det giver mulighed for at sprede trafikken.

Vi mener ikke, at vi som bestyrelse kan vælge det ene synspunkt frem for det andet, og kommer derfor ikke med et høringssvar på foreningens vegne. Vi vil derfor lade det være op til hver enkelt medlem, at fremsende et høringssvar til kommunen inden fristen den 3. juli 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.


Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 20 28 70 67 – mail: kai@galnet.dk