modstranden (1)

Bestyrelsen

Kai Holm
Formand
Gyvelvej 6
kai@galnet.dk
tlf.: 30 28 70 67
Niels Magnussen
Kasserer, Sekretær
Violvej 11
nm@kielberg.com
tlf.: 20 16 04 01
Økonomi
Marlene Gemmer
Næstformand
Gyvelvej 10
mabr@tietgen.dk
tlf.: 21 65 15 20
Mette Juul
Bestyrelsmedlem
Kløvervej 21
met.juul@gmail.com
tlf: 30 89 68 61
Emma Kjær
Bestyrelsmedlem
Anemonevej 28
emmafros12@hotmail.com
tlf: 28 72 50 02

Bestyrrelsessuppleanter:  Karen Maigaard og Henrik Agner

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling tillige med 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han/hun eller en person som han/hun er beslægtet med eller lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse

Der føres en protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og en sekretær, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 30287067 – mail: kai@galnet.dk