modstranden.png
Vælg side:


Ældre billede af Syrenvej 5

Dine billeder fra Kerteminde Sommerby – gerne af ældre dato – er velkommen her!

Kerteminde Sommerby 1971 – foto: ©Kerteminde Byhistoriske Arkiv

Kerteminde  Byhistoriske arkiv

Arkivet har ikke meget om sommerbyens historie.

Billedet herover er fra Kerteminde Bys Historie udgivet i 2000. Her kan man også læse:

“Med Kertemindes attraktive placering har det været nødvendigt at foretage en kraftig styring af fritidsbyggeriet. I 1967 vedtog kommunalbestyrelsen en
detailplan, der betød, at de 60 badehuse ved Nordstranden skulle flyttes og  erstattes af den såkaldte weekendby umiddelbart vest for campingpladsen.
For en årlig leje af 180 kr. kunne man her placere en hytte på maximalt 18m2.
Hytterne kom til at ligge tæt ad Sommerbyen, der var opstået sidst i 1940’erne
som en samling træhuse af ofte lidt Klondykeagtig tilsnit. Midt i 1990’erne blev også de 374 huse i Kerteminde Sommerby underkastet offentlig regulering i form af en lokalplan.”

Kig i jeres gemmer – Har I gamle billeder og andet materiale er Kerteminde Byhistoriske Arkiv ligesom denne hjemmeside meget interesseret i at se det – evt. med kopiering for øje!

Har du materiale, som du vil dele med andre – kontakt; lennart@greig.dk

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 30287067 – mail: kai@galnet.dk