modstranden (1)

Nyhedsbreve

Seneste Nyhedsbrev:

Nyhedsbrev december 2021

Få nyhedsbreve mm. tilsendt pr. mail i pdf-format!

Indsend dit navn, adresse i Sommerbyen samt din email adresse til webmaster@kertemindesommerby.dk, og du vil fremover få mailet nyhedsbrevet og besked om væsentlige opdateringer, når de kommer på hjemmesiden.

Nyhedsbrev Kerteminde Sommerby, december 2021

371 andelshavere og de tre uden andelsbevis ønskes en glædelig jul og et godt spændende nytår.

Flere og flere er efterhånden fast bosiddende i vores smukt beliggende bebyggelse. Mange benytter husene som weekend- og feriehuse. Stadig få udlejningshuse.

Den nye bestyrelse har nu været i gang siden august. -Hvad har de så lavet.

(Dennis): Vejenes tilstand. Der var mange huller i vejene i oktober. En vejhøvl kørte igennem sommerbyens veje, det bevirkede at de blev jævnet. Efter det våde vejr er der kommet en del huller igen. Bestyrelsen vil når vejene er tørre renovere dem med norsk stabilgrus.

Der er og har været stor byggeaktivitet med flere tunge lastbiler. Til de nye bygherrer, gendan gerne vejen uden for egen grund så godt som muligt.

(Rene): På Røllikevej er der oprenset afløb fra dræn, evt med nedgravning af nye faskiner. På Kløvervej nedgraves to nye faskiner. Også et mål om oprensning af alle faskiner.

(Rene): Klimagruppen har skabt kontakt med kommunen, forsyningen og studerende fra SDU.

(Kai): Trafik. Pas på vore veje. -Kør fornuftigt. Fortæl det gerne til gæster, varebiler, naboer og dig selv.

Nyhedsbrevet udsendes denne gang til alle, da vi af erfaring ved, at få kigger på vores hjemmeside. En del medlemmer har ikke afleveret mailadresse til administrationen. Hermed en opfordring for lettere kontakt

Her en opdatering fra sidst af bestyrelsens opdeling af ansvarsområder. Vi ser gerne en aktiv Sommerby, gerne med henvendelser om nye og positive tiltag og ideer for en smukkere og mere velfungerende Sommerby.

Kontakt gerne pr mail til den ansvarlige, hvor vi forsøger at svare inden for tre dage. Telefon og mailadresser på de ansvarlige. Se hjemmesiden, hvor I under bestyrelsen også kan læse bestyrelsesreferater.

Ansvarsområder:

Kai Holm – Formand

Niels Markussen – Kasserer/økonomi og sekretær

Rene Bentsen – Næstformand og ansvar for vand, kloak og miljøforhold.

Dennis Beese – Tilsyn med veje/stier og spørgsmål om trafik

Flemming Bøgelund – Beplantning, Fredsskov, råger

Benyt gerne facebook, der administreres flot af Kirsten Eskelund. Der opfordres igen til fornuftig sprogbrug og en konstruktiv dialog.

På bestyrelsens vegne

Kai Holm

Nyhedsbrev Kerteminde Sommerby, september 2021

Efter to generalforsamlinger den 15. august har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig og afstukket de vigtigste linjer og opgaver for det kommende år.
Bestyrelsen har organiseret sig, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan beslutte inden for egne ansvarsområder ud fra bestyrelsens afstukne rammer.
Det skulle gerne give hurtigere og mere effektive beslutninger.
Hvis du har gode ideer til forskønnelse, til vedligeholdelse og til den daglige drift, henvend dig til kontaktpersonen for det pågældende område. Han kan måske svare, evt. kontakte kommunen, eller bringe sagen videre til bestyrelsens endelige beslutning. Vi har besluttet en svarfrist fra os på tre dage.
Spørgsmål, ideer til bestyrelsen, gerne pr mail. Se maillisten på hjemmesiden.

Ansvarsområder:
Kai Holm – Formand
Niels Markussen – Kasserer/økonomi og sekretær
Rene Bentsen – Næstformand og ansvar for vand, kloak og miljøforhold. Badebro
Dennis Beese – Tilsyn med veje/stier og spørgsmål om trafik
Flemming Bøgelund – Beplantning, Fredsskov, råger

Klimaudvalg, besluttet på generalforsamlingen med Jens Albers, som tovholder Bestyrelsen informerer om beslutninger og nye tiltag på hjemmesiden med referat efter hvert møde. Tre gange om året udsendes et nyhedsbrev.
Facebook administreres af Kirsten Eskelund. Som Kirsten har antydet et par gange, opfordres der til et fornuftigt sprogbrug. Gerne konstruktiv debat på facebook.
Bestyrelsen bruger kun hjemmesiden til informationer og svar til andelshavere.
På det konstituerende møde kom der flere ideer frem om nye tiltag til glæde for vore medlemmer.
-Vejmand fra Sommerbyen, der retablerer og vedligeholder vejene/beplantning?? Hvem??
-Velkomstbrev til nye andelshavere??
-Skiltning, hvad vil vi tillade??
– Bebyggelsesprocenter??
– Ideer fra dig?? Gerne respons fra jer

På bestyrelsens vegne

Kai Holm
Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 20 28 70 67 – mail: kai@galnet.dk