modstranden (1)

Nyhedsbreve

Seneste Nyhedsbrev:

Nyhedsbrev september 2021

Få nyhedsbreve mm. tilsendt pr. mail i pdf-format!

Indsend dit navn, adresse i Sommerbyen samt din email adresse til webmaster@kertemindesommerby.dk, og du vil fremover få mailet nyhedsbrevet og besked om væsentlige opdateringer, når de kommer på hjemmesiden.

Nyhedsbrev Kerteminde Sommerby, september 2021

Efter to generalforsamlinger den 15. august har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig og afstukket de vigtigste linjer og opgaver for det kommende år.
Bestyrelsen har organiseret sig, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan beslutte inden for egne ansvarsområder ud fra bestyrelsens afstukne rammer.
Det skulle gerne give hurtigere og mere effektive beslutninger.
Hvis du har gode ideer til forskønnelse, til vedligeholdelse og til den daglige drift, henvend dig til kontaktpersonen for det pågældende område. Han kan måske svare, evt. kontakte kommunen, eller bringe sagen videre til bestyrelsens endelige beslutning. Vi har besluttet en svarfrist fra os på tre dage.
Spørgsmål, ideer til bestyrelsen, gerne pr mail. Se maillisten på hjemmesiden.

Ansvarsområder:
Kai Holm – Formand
Niels Markussen – Kasserer/økonomi og sekretær
Rene Bentsen – Næstformand og ansvar for vand, kloak og miljøforhold. Badebro
Dennis Beese – Tilsyn med veje/stier og spørgsmål om trafik
Flemming Bøgelund – Beplantning, Fredsskov, råger

Klimaudvalg, besluttet på generalforsamlingen med Jens Albers, som tovholder Bestyrelsen informerer om beslutninger og nye tiltag på hjemmesiden med referat efter hvert møde. Tre gange om året udsendes et nyhedsbrev.
Facebook administreres af Kirsten Eskelund. Som Kirsten har antydet et par gange, opfordres der til et fornuftigt sprogbrug. Gerne konstruktiv debat på facebook.
Bestyrelsen bruger kun hjemmesiden til informationer og svar til andelshavere.
På det konstituerende møde kom der flere ideer frem om nye tiltag til glæde for vore medlemmer.
-Vejmand fra Sommerbyen, der retablerer og vedligeholder vejene/beplantning?? Hvem??
-Velkomstbrev til nye andelshavere??
-Skiltning, hvad vil vi tillade??
– Bebyggelsesprocenter??
– Ideer fra dig?? Gerne respons fra jer

På bestyrelsens vegne

Kai Holm
Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 20 28 70 67 – mail: kai@galnet.dk