modstranden (1)

Generalforsamlinger

Efter 30 år i bestyrelsen valgte Preben at sige stop!
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. april – 30. maj med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab samt forslag til værdiansættelse af andele.
  4. Forelæggelse af drifts-  og likviditetsbudget til godkendelse, og fastlæggelse af bidrag til andelsforeningen.
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor.
  8. 8. Eventuelt.

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Corona aflyst 2020

 – 2019 –

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Opstartsmøde . . .  2011

 

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 20 28 70 67 – mail: kai@galnet.dk