modstranden (1)

Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022 afholdt 22. maj

Ordinær generalforsamling afholdt søndag den 28. april 2024

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Corona aflyst 2020

 – 2019 –

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Opstartsmøde . . .  2011

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1. april – 30. maj med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab samt forslag til værdiansættelse af andele.
  4. Forelæggelse af drifts-  og likviditetsbudget til godkendelse, og fastlæggelse af bidrag til andelsforeningen.
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor.
  8. 8. Eventuelt.

Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 30287067 – mail: kai@galnet.dk