modstranden (1)

Trafikmålinger i 2020

Firmaet ITS Teknik har i perioden 26. maj til 8. juni 2020 udført trafikmålinger på 4 udvalgte steder i Sommerbyen. Målingerne er udført med det formål at få et indtryk af trafikbelastningen, fordelingen af trafikken, biltyper samt en måling af hastighed.
Vi har modtaget et omfattende datamateriale som er at finde på her på hjemmesiden under menupunktet ”information”.
Sammen med denne orientering har vi vedlagt de første 3 sider af rapporten for hvert målested. Den første side viser den samlede trafik i begge retninger, og de 2 næste viser trafikken i hver retning.
Som nævnt er der tale om et omfattende datamateriale, hvor det også er muligt at se f.eks. hvor stærkt, der bliver kørt og hvordan fordelingen er mellem person- og lastbiler m.m. Besty-relsen vil tage initiativ til, at trafikmålingen bliver drøftet på næste generalforsamling. Vi op-fordrer alle der er interesseret heri, til at læse materialet igennem og overvejer om det giver anledning til f.eks. nye tiltag, som kan medvirke til den bedst mulige afvikling af trafikken i sommerbyen til gavn for os alle.
Generelt viser målingerne at de fleste overholder hastighedsbegrænsningen på 15 km/t. Det er
nok ikke et helt retvisende billede af hastigheden, da målepunkterne ligger tæt på en ud-
/indkørsel eller et sving. Alligevel viser målingerne også, at der bliver kørt stærkere end vi
ønsker. Vi opfordrer alle til at overholde hastighedsbegrænsningen, så Sommerbyen er et trygt
og godt sted at færdes, også for børn som eventuelt måtte lege på vejene. Oplys gerne gæster,
lejere og håndværkere mfl. om vigtigheden af at køre langsomt.
Målinger viser desuden, at trafikken ikke er jævnt fordelt på de veje, hvor der er udført målinger.
Solsikkevej er den vej som er mest belastet med trafik. Vi opfordrer alle til at medvirke til
at trafikken bliver spredt så meget så muligt, der hvor der er valgmuligheder for at vælge alternative
tilkørselsveje. Det kan f.eks. være at undlade at køre igennem skoven fra Anemonevej
og videre ud af Solsikkevej, når det ikke er strengt nødvendigt.
I bestyrelsen har vi erfaret at der nogle steder bliver gravet ud ved bumpene. Det er ikke hensigtsmæssigt,
da bumpene er designet til 15 km/t som er den tilladte hastighed. Så undlad at
tage sagen i egen hånd og benyt venligst henstillinger og information som det rette redskab til
at sikre at alle kører langsomt og forsvarligt.
Andelsforeningen af 21.11.2010 – Gyvelvej 6, 5300 Kerteminde – tlf.: 20 28 70 67 – mail: kai@galnet.dk